Predsednik:             Boštjan Klemenčič

Podpredsednica:   Petra Senica

Blagajničarka:        Petra Senica

Tajnik:                      Dejan Brumec

Preostali člani upravnega odbora:

                              - Aleksandra Tominc,

                              - Aleš Mlakar,

                              - Andrej Vinšek,

                              - Dušan Klemenčič,

                              - Jadran Železnik,

                              - Janez Gams,

                              - Jure Knez,

                              - Milan Rebernik in

                              - Niko Uršej