Vadbe potekajo skozi vse leto od januarja do decembra z občasnimi predahi, nekatere pa le v zimskem terminu. Izvedba redne vadbe je v popolni odvisnosti od nosilca dejavnosti in je v veliki meri odvisna tudi od vas samih (interesentov).

Za vse informacije o terminu, udeležbi in pogojih na določeni redni vadbi se obrnite na nosilca dejavnosti.


Vse oblike rekreacij so v veliki meri odvisne od vaše udeležbe in zainteresiranosti. V kolikor imate kakšen predlog že sedaj, ga prosim posredujte že danes članom UO ŠD Sele-Vrhe.

Program je bil oblikovan na sestankih upravnega odbora ŠD Sele-Vrhe.