Člane športnega društva Sele-Vrhe vabimo na redni letni zbor članov, ki se bo odvijal v nedeljo, 1. marca 2015, ob 15. uri v prostorih večnamenskega doma na Selah. 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročilo za leto 2014
  4. Program dela za leto 2015
  5. Razprave o poročilih in programu
  6. Razglasitev nauspešnejših športnikov
  7. Beseda gostov
  8. Razno

Člane ŠD Sele-Vrhe prosimo za informativne prijave v rubriki Aktualni dogodki, za kar se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.

Vljudno vabljeni!