V letu 2017 športno društvo Sele-Vrhe praznuje 20. obletnico delovanja. V tem času je društvo zaznamovalo kar nekaj mejnikov: društvo nudi preko 200-im članom in članicam možnost rekreiranja znotraj 20-ih različnih terminih preko tedna; organizacija različnih projektov, ki se jih je udeležilo večje število tako članov in članic kot drugih športa željnih udeležencev; po številu članov smo že prekoračili število 350in še rastemo; in za konec naš zadnji večji projekt – delo z mladimi.

Zato v upravnem odboru menimo, da bi morali v ŠD Sele-Vrhe tudi oblikovati slogan društva. Tukaj pa se obračamo na vas – članice in člane društva. Ker smo skupaj preživeli že kar nekaj različnih dogodkov na zgoraj omenjenih aktivnostih, menimo, da ste si ustvarili »sliko« kaj vam ŠD Sele-Vrhe pomeni. Še aktivacija vaše umetniške žilice in že je lahko tukaj tudi slogan društva katerega vas prosimo, da nam posredujete s klikom na naslednjo aplikacijo:

VAŠ PREDLOG SLOGANA DRUŠTVA

V upravnem odboru smo sestavili posebno komisijo, ki bo pregledala vse prispele predloge. Dodatna motivacija: Zmagoviti predlog bo ustrezno nagrajen v obliki domačih dobrot.

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. marec 2015.